Granty -

Unijny konkurs dla młodych naukowców


Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców to inicjatywa Komisji Europejskiej. Odbywa się zawsze we wrześniu, za każdym razem w innym państwie europejskim..

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni. Zgłaszana praca nie może mieć więcej niż 3 autorów. Wszyscy autorzy powinni być urodzeni pomiędzy 30 września 1997 r. i 1 września 2004 r. Żaden z autorów nie może we wrześniu 2018 r. mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów. Praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie:

  • prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub
  • prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Wyboru prac zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu oraz laureatów nagród 1., 2. i 3. stopnia dokonuje Jury.

Finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do Finałów Międzynarodowych Konkursu, zostaną przeprowadzone do 15 kwietnia 2018 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania do 20 maja 2018 r. wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską.


Więcej informacji na stronie organizatora.

#konkursy #młodzież