Granty -

Unijny konkurs dla młodych naukowców


Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców to inicjatywa Komisji Europejskiej. Odbywa się zawsze we wrześniu, za każdym razem w innym państwie europejskim..

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni. Zgłaszana praca nie może mieć więcej niż 3 autorów. 

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie:

  • prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub
  • prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Wyboru prac zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu oraz laureatów nagród 1., 2. i 3. stopnia dokonuje Jury.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#konkursy #młodzież