UPgrants - mikrogranty dla instytucji kultury

Mikrogranty wspierające inicjatywy społeczno-kulturalne dotyczące zrównoważonego rozwoju.


Mikrogranty (3000 euro) wspierające inicjatywy społeczno-kulturalne na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel

Program ma na celu wsparcie oraz zwiększenie widoczności i oddziaływania projektów realizowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizowany jest przez Europejską Sieć Centrów Kultury (ENCC), która składa się z kilkudziesięciu podmiotów reprezentujących ponad 5000 organizacji z całej Europy zaangażowanych w działania artystyczne i kulturalne. 

Kto może aplikować

Aplikować mogą członkowie sieci ENCC, jak również inne organizacje non-profit o profilu społeczno-kulturalnym należące do krajów wspieranych w ramach programu Kreatywna Europa.

Aby kwalifikować się do ENCC UPgrant, inicjatywy muszą:

  • być realizowane w ramach jednego z pięciu motywów wiodących (patrz poniżej);
  • mieć innowacyjny charakter;
  • przyczyniać się do budowania świadomości i / lub docierać do szerszej społeczności lub nowego typu grupy docelowej;
  • jasno oceniać swój wpływ na rzeczywistość.

Zasady

W ramach konkursu wyznaczono pięć motywów wiodących: 

1. Zrównoważona mobilność 
2. Etyczna digitalizacja / cyfrowa redukcja śladu węglowego
3. Cykl życia / recykling  
4. Zrównoważony rozwój społeczny 
5. Zrównoważone środowisko

Uczestnicy proszeni są o wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystają mikrogrant do dalszego rozwoju swojego projektu i jaki będzie dodatkowy efekt dofinansowania (zwiększenie oddziaływania, promocja i nadanie mu większej widoczności, dodanie nowych elementów, itp.). Priorytet zostanie nadany inicjatywom, które angażują lokalną społeczność, obywateli i organizacje działające w innych sektorach, podkreślając sieciowy aspekt przedsięwzięcia. 

Formalności aplikacyjne

Każda organizacja może złożyć kilka wniosków, jednak przyznana zostanie tylko jedna dotacja na organizację. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą specjalnego formularza. Wnioskodawcy mogą zdecydować jak najlepiej przedstawić swoją propozycję (za pomocą zdjęć, wideo lub prezentacji).

Dofinansowanie

5 najlepszych projektów otrzyma dotację w wysokości 3.000 euro. 

Więcej informacji oraz na polskiej stronie konkursu.

stopka strony