Visegrad 4 Ukraine

Specjalny konkurs grantowy


20 kwietnia 2022 r. organizator poinformował o wcześniejszym zamknięciu naboru. Złożonych zostało ponad 60 projektów o wartości ponad 1 miliona euro.

Granty mające pomóc złagodzić skutki wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy lub zamieszkujących kraje V4.

Cel

  • wzmocnienie potencjału władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zapewniają niezbędną pomoc w zakresie usług zdrowotnych i społecznych,
  • łagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych.

Kto może aplikować

Dowolny podmiot prawny zarejestrowany w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji lub w Ukrainie (np. gminy i samorządy, szkoły, placówki medyczne, domy dziecka, organizacje pozarządowe).

Partnerstwo z organizacjami z innych krajów nie jest wymagane.

Formalności aplikacyjne

Zarejestruj się na http://my.visegradfund.org/

Skonsultuj projekt z sekretariatem Funduszu (w języku angielskim, ale także w języku czeskim, węgierskim, polskim, słowackim lub ukraińskim).

Adres mailowy do konsultacji wniosku: visegradfund@visegradfund.org 

Dofinansowanie

Preferowane są projekty o budżecie do 20 000 EUR. Projekty będą oceniane i zalecane do formalnego zatwierdzenia na bieżąco, aż do wyczerpania środków.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Ogólne zasady grantu.

Przewodnik dla konkursu.

stopka strony