Wakacje z matematyką


Wsparcie wakacyjnych projektów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w 6 największych miastach w Polsce, łączących naukę matematyki i zabawę

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację warsztatów, zawodów matematyczno-sportowych, półkolonii, gier miejskich i festynów miejskich, pod warunkiem, że ich wspólnym mianownikiem jest matematyka. Zgłaszane projekt powinny być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy I-III oraz IV-VIII. Głównymi celami działań powinny być: upowszechnianie matematyki - pokazywanie jej przydatności w życiu codziennym, angażowanie dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, łączenie nauki z zabawą.

Kto może ubiegać się o grant:
- organizacje pozarządowe,
- biblioteki publiczne,
- grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele), reprezentowane przez organizacje pozarządowe.

Granty mogą być przyznane na działania realizowane w czasie wakacji przez organizacje z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia.

Wysokość grantów
Wsparcie projektów może wynieść do 5000 zł.

Termin składania wniosków: 14 czerwca 2018 r.

Więcej informacji

#aktywność #ngo #szkoła #sport #młodzież #osoby