Wirtualne Wymiany programu Erasmus+


Program umożliwiający wzajemne poznanie się i zrozumienie międzykulturowe oraz rozwój kompetencji młodych uczestników z Europy i krajów Basenu Morza Śródziemnego, za pomocą dedykowanej platformy online.

Program jest dotowany z budżetu UE, realizowany przez kilka organizacji w oparciu o porozumienie z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Idea, która przyświeca Wirtualnym Wymianom jest związana z Deklaracją Paryską z 2015 r., dotyczącą m.in. wykorzystania edukacji w promowaniu wspólnych wartości, tolerancji oraz walki z dyskryminacją.

Program Wirtualnych Wymian składa się z kilku komponentów:

1 – Dialog międzykulturowy online
(Online Facilitated Dialogue)
Dla młodzieży: internetowy dialog międzykulturowy z elementami edukacyjnymi, ułatwiający dyskusję na temat bieżących spraw, które są dla młodzieży najważniejsze, umożliwiający lepsze, wzajemne zrozumienie i budowanie relacji ponad granicami i różnicami kulturowymi. Dialog odbywa się w bezpiecznym, wirtualnym „środowisku”, pod okiem moderatorów-mentorów i ma również za zadanie podnosić umiejętności i kompetencje młodziezy przydatne na rynku pracy.

2 – Szkolenie z opracowywania projektów wirtualnych wymian
(Training to Develop Virtual Exchange projects)
Dla osób pracujących z młodzieżą i nauczycieli akademickich: szkolenie z zakresu tworzenia projektów oraz włączania, wzbogacania i rozszerzania istniejących programów o element wirtualnego dialogu międzykulturowego.

3 – Szkolenie z prowadzenia debat
(Advocacy Training)
Wsparcie dla młodych ludzi z różnych środowisk: rozwijanie umiejętności prowadzenia debaty parlamentarnej, która sprzyja słuchaniu i zrozumieniu uczestników wirtualnych wymian. Szkolenia prowadzą przeszkoleni liderzy sieci zespołów debatowych.

4 – Interaktywne, otwarte kursy online
(Interactive Open Online Courses)
Kursy o tematyce obejmującej konteksty kulturowe oraz narodowe, umożliwiające wspólną naukę z rówieśnikami z różnych środowisk, z wykorzystaniem wykładów wideo, wzbogaconych o dyskusje międzykulturowe.

Miejsce wirtualnych spotkań
Uczestnicy spotykają się online na Portalu Wymian, w którym dostępne są m.in. konferencyjne video-pokoje i sekcje streamingu. Portal jest zaprojektowanym w oparciu o technologię korzystającą z najlepszych praktyk w rozwiązywaniu konfliktów oraz optymalizacji komunikacji międzykulturowej.

Nauka odbywa się i skupia na dialogu i interakcji pomiędzy uczestnikami, w odróżnieniu od większości kursów e-learningowych, skupiających się na treści. Duży nacisk położony jest na zdobywanie kompetencji miękkich, a także umiejętności cyfrowych, pracy w grupie – w tym aspekcie program ma zwiększać szansę uczestników na rynku pracy. Wirtualne Wymiany mają również wspierać proces uczenia się poprzez wymianę doświadczeń. Tym, co spaja wszystkie te elementy jest wzajemne poznanie, zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych.

Do priorytetów i celów Wirtualnych Wymian należą również: poprawa krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z mediów, w szczególności z internetu i mediów społecznościowych oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z dyskryminacją i indoktrynacją.

Wirtualne wymiany mogą być dobrym przygotowaniem do rzeczywistych projektów wymian młodzieżowych, mogą również być formą pogłębienia współpracy w ramach realizowanych, „prawdziwych” projektów.

Open Badges
Uczestnicy Wirtualnych Wymian dzięki podejmowanym aktywnościom mogą otrzymywać odznaczenia (na wzór tych, które otrzymują skauci) – tzw. Open Badges.
Odznaczenia są generowane przez promotora wymiany i dostępne online dla każdego uczestnika za pomocą Open Badge Passport. W zależności od tematyki wymiany, uczestnicy otrzymują od jednego do kilku odznaczeń.

Kto może wziąć udział w wirtualnych wymianach:
osoby w wieku 18–30 lat, młodzież, pracownicy młodzieżowi, pracownicy organizacji młodzieżowych, studenci i pracownicy uczelni. Należy komunikować się w języku angielskim na poziomie B1.

W projektach Wirtualnych Wymian ważnym elementem jest opieka facylitatora: moderatora, tutora i trenera w jednym – osoby, która wspomaga uczestników w procesie konstruktywnego dialogu, dba o zachowanie wzajemnego szacunku, swobodę wyrażania i przestrzeganie ogólnych zasad oraz wytycznych dotyczących programu nauczania. Facylitator zapewnia bezpieczne środowisko uczenia się, w którym poruszane są również trudne tematy.

Osoba, która chce zostać facylitatorem, ma możliwość wzięcia udział w szkoleniu. W tym celu trzeba wypełnić i przesłać odpowiedni formularz.

Państwa uczestniczące w programie:
- Kraje członkowskie UE i kandydujące do UE
- Kraje Basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Liban, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja)

Więcej informacji


#aktywność #kultura #demokracja #prawa #nauka #media #młodzież #inicjatywy #osoby