Wolontariat długoterminowy Stowarzyszenia ASF


Wolontariat w Niemczech i Wielkiej Brytanii w muzeach i miejscach pamięci, w projektach socjalnych z dziećmi i młodzieżą, ludźmi starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, w projektach antyrasistowskich.

Wolontariat w Niemczech i Wielkiej Brytanii w muzeach i miejscach pamięci, w projektach socjalnych z dziećmi i młodzieżą, ludźmi starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, w projektach antyrasistowskich, w ośrodkach pomocy uchodźcom, w gminach chrześcijańskich i żydowskich, w międzynarodowych domach spotkań.

Zadania wolontariusza

Projekty, w których mogą pracować wolontariusze odbywają się w miejscach pamięci i centrach edukacyjno-kulturalnych związanych z historią II wojny światowej (np. znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych) lub w projektach socjalnych, zajmujących się pracą z różnymi grupami poszkodowanymi społecznie (niepełnosprawnymi, imigrantami, środowiskami zagrożonymi patologią).

Czas trwania

Wolontariat trwa 12 miesięcy, rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku.

Zgłoszenia na wolontariat rozpoczynający się w 2022 r. przyjmowane są do 31 stycznia 2022 r.

Kto może zostać wolontariuszem

- osoba pełnoletnia 

Co zapewnia organizacja
- koszty podróży do kraju, w którym odbywać się będzie wolontariat, a także dojazdu na seminaria w trakcie jego trwania;
- kieszonkowe;
- pieniądze na mieszkanie;
- wyżywienie.


Więcej informacji

#wolontariat

stopka strony