Granty -

Workcampy w Niemczech - Evangelische Jugend


Workcampy ekumeniczne w Niemczech dla osób w wieku od 18 (wyjątkowo od 17) do 26 lat: projekty ekologiczne, społeczne lub socjalne

Workcamy dają młodzieży z całej Europy możliwość spotkania się i  pracy w czasie projektów na rzecz społeczności lokalnej. Workcampy trwają dwa tygodnie, w każdym z nich bierze udział do 20 uczestników. Liderami grup są młodzie wolontariusze. Co roku wyjazdy maja inny temat przewodni.

Wolontariusz:
- musi znać język angielski lub niemiecki;
- musi mieć od 18 do 26 lat (możliwe jest też przyjęcie wolontariuszy 17-letnich, za zgodą rodziców).

Zadania wolontariusza:
Praca trwa przez 9 dni (z 14) przez 6 godzin - przy projektach związanych z ochroną środowiska, pracą społeczną, na rzecz społeczności lokalnych.

Wysokość dofinansowania:
Każdy wolontariusz musi wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 15 euro (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na workcamap). Wyżywienie, zakwaterowanie, koszty związane z zajęciami oraz ubezpieczenie są zapewnione przez organizatora. Wolontariusze z Polski otrzymają zwrot kosztów podróży w wysokości do 20 euro.

Termin składania wniosków
Rekrutacja uczestników odbywa się osobno na poszczególne workcamy. Na ostatnie z workcampów (sierpniowe) zgłaszać się można do końca lipca, ale organizatorzy radzą aplikować znacznie wcześniej.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie.

Artykuł (oraz wywiad z koordynatorką) o pobycie na jednym z workcampów, napisany przez uczestnika z Polski.

#wolontariat #młodzież