Zabawa to poważna sprawa.

Granty IKEA na wsparcie dzieci


Granty na działania związane ze zwalczaniem wykluczenia społecznego dzieci, w tym na odnowienie, dostosowanie i wyposażenie placówek realizujących takie inicjatywy.

Cel

Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa. Granty na wsparcie dzieci” jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej, której celem jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program realizowany jest w wielu krajach na świecie.

Działania priorytetowe

Jury konkursu wybierze najciekawsze propozycje programu rozwojowego dla podopiecznych placówek działających na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i przyzna granty na ich realizacje, w tym także na: remont, odnowienie, modernizację lub wyposażenie placówki (plan takiej modernizacji to część zadania konkursowego).

W ubiegłych latach program finansowany był ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT, zaprojektowanych przez same dzieci (w tym 8-letniej Natalii z Polski).

Kto może wziąć udział

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i innych instytucje wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji. Są to głównie organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i nastolatków, np.: świetlice środowiskowe, ogniska czy kluby, w których znajdują pomoc młode osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją życiową. O granty mogą się także ubiegać świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują ważne programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin.

Dofinansowanie

Dofinansowanie obejmie 4 wybranych projektów. Część nagrody zostanie przekazana w formie środków pieniężnych, część w formie kart przedpłaconych do zrealizowania w sieci sklepów IKEA w Polsce. Maksymalna kwota grantu to 65 tys. zł

Budżet

Budżet programu to 130 tys. zł.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz do 31 marca, do godziny 24:00.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: ZaangazowanieSpoleczne@IKEA.com

Informacja o programie.

#aktywność #wyrównywanie #ngo #młodzież #osoby

stopka strony