Konkursy

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Masz w portfolio ciekawy projekt integrujący Europejczyków? Powalcz o ponad 30 tysięcy złotych!


Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty. Projekt powinien być właśnie realizowany lub powinien się zakończyć w okresie od 1 stycznia 2020 do 1 lutego 2021.

Konkurs jest skierowany do osób w wieku 16-30 lat.

Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro.

Organizatorami konkursu są Parlament Europejski i  Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Więcej informacji


#konkurs #młodzież #projekt #integracja