Konkursy

Konkurs dla młodych przedsiębiorców

Masz pomysł na biznes, który wpisuje się w co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 albo już prowadzisz taki biznes? Weź udział w Youth Citizen Entrepreneurship Competition!


Konkurs skierowany jest do osób w wieku 13-29 lat. Można do niego zgłaszać innowacyjne pomysły na przedsięwzięcia służące realizacji przynajmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju lub projekty, które doczekały się już realizacji. Osoby w wieku powyżej 30 lat mogą wziąć udział w konkursie w sekcji Adults.

Aplikacje, które przejdą wstępną selekcję, zostaną najpierw ocenione przez internautów. W każdej kategorii wyłonionych zostanie 10 finalistów, których kolejnym zadaniem będzie przygotowanie krótkich filmów opowiadających o pomysłach/przedsięwzięciach.

Zwycięzcy mogą liczyć na certyfikat, zostaną także zaproszeni do wzięcia udziału w webinarze z ekspertami w dziedzinie biznesu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 roku.

Więcej informacji


#przedsiębiorca #konkurs #biznes