Konkursy

Monografie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji po raz trzeci ogłosiła konkurs wydawniczy “Monografie”. Jest on skierowany do badaczy i naukowców, którzy podejmują tematy związane z edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.


Motywem przewodnim tegorocznej inicjatywy edycji będą następujące obszary: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, edukacja językowa, kształcenie i szkolenia zawodowe, edukacja dorosłych, nieformalna edukacja młodzieży. 

Zwycięskie monografie zostaną zrecenzowane, a następnie wydane w językach polskim i angielskim. Będą także bezpłatnie udostępniane w Internecie i repozytoriach cyfrowych oraz uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego. Konkurs odbywa się pod patronatem „Forum Akademickiego”.

Zgłoszenia nadsyłać można do 30 czerwca 2022 r.

Szczegóły: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/faq.


#FRSE #Monografie #Kokurs

stopka strony