Konkursy

Konkurs filmowy "Postaw na słońce"

Skrzyknij kolegów i koleżanki z klasy, przygotujcie film edukacyjny o odnawialnych źródłach energii i grajcie o nagrody! 


Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Jedną szkołę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów złożonych z 5 uczniów i opiekuna.

Konkurs polega na zrealizowaniu 6 zadań związanych z wyborem tematu filmu, przygotowaniem materiału, zrealizowaniem zdjęć oraz wypromowaniem filmu w mediach społecznościach. Celem filmów powinno być omówienie zasad działania i pozytywnego wpływu mikroinstalacji OZE na środowisko i budżet domowy.

Pula nagród w konkursie wynosi 5 tys. złotych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie zespołu na stronie konkursu w terminie do 7 grudnia 2021 roku. 

Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na stronach organizatora.


#Konkurs #PostawNaSłońce