Konkursy

Konkurs UE dla młodych naukowców

Jesteś młodą, pełna pomysłów osobą, która prowadzi własne badania naukowe? Międzynarodowy konkurs EUCYS jest dla Ciebie!


W konkursie mogą brać udział autorki i autorzy oryginalnych, samodzielnie wykonanych prac badawczych w wieku 14-21 lat, którzy w roku aplikacji do EUCYS nie ukończyli pierwszego roku studiów. Zgłoszona praca może mieć maksymalnie troje autorów i powinna zostać wcześniej wyróżniona w konkursie ogólnopolskim lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym pieniężne, a także indeksy na najlepsze uczelnie w kraju, zaś na poziomie europejskim również staże w wiodących placówkach badawczych i udział w uroczystości przyznania Nagród Nobla.

Zgłoszenia do 15 grudnia.

Więcej informacji


#nauka #naukowiec #badania #uczeń