Konkursy

Matematyka Bez Granic

Czy Twoja klasa matematykę ma w małym palcu? Zgłoście się do międzynarodowego konkursu organizowanego pod patronatem Rady Europy.


Zasady:
Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, kilka zadań matematycznych, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
„Matematyka Bez Granic” Junior - dla uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych,
„Matematyka Bez Granic” Senior - dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Warunki uczestnictwa:
Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Więcej informacji


#konkurs #matematyka #szkoła