Konkursy

Młody Europejczyk Roku 2021

Zmieniasz Europę na lepsze? Czas, żeby inni tez się o tym dowiedzieli! Powalcz o wspaniałe wyróżnienie od Fundacji Młoda Europa.


Kto może wziąć udział:
Osoby w wieku 18-26 lat, które działają na rzecz pluralistycznego, otwartego i solidarnego społeczeństwa lub walczą z niesprawiedliwością i wszelkimi formami dyskryminacji. Kandydaci powinni mieć znaczące rezultaty w ww. obszarach działalności i chcieć aktywnie promować swoje pomysły w przyszłości.

Nagroda:
Nagrodą główną jest 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub w innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację i solidarność europejską.

Więcej informacji:
https://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-dla-mlodego-europejczyka-roku


#europa #integracja #nagroda #lider