Konkursy

Nagroda AAB do wzięcia!

Obroniłeś pracę inżynierską, magisterską lub doktorancką poświęconą np. robotyce, automatyce, nanotechnologii, infotronice lub energoelektronice? Zgłoś ją do konkursu i wygraj nawet 30 tys. złotych!


Do konkursu zgłaszać można obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  
 

 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa;
 • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych;
 • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania;
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie;
 • Technologie i systemy informatyczne;
 • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji;
 • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych;
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych;
 • Technologie i systemy autonomiczne;
 • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie czujnikowe;
 • Obliczenia rozporoszone (cloud computing).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 grudnia przesłać na adres organizatora streszczenie pracy oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 30 najciekawszych, które przejdą do drugiej rundy.

Autor/zy najlepszej pracy otrzyma/ją 30 tys. złotych. Jury przyzna również 2 wyróżnienia po 15 tys. złotych każde. 

Więcej informacji 


#Konkurs #Studenci #Absolwenci #Naukowcy