Konkursy

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

W konkursie wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie działań na rzecz dzieci. 


Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a w szczególności dzieciom.

Zgłoszenie
Należy wypełnić formularz, dostępny na stronie.

Uczestnicy
Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc.

Nagrody
Laureat Nagrody otrzymuje statuetkę, nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł., dyplom honorowy oraz roczną prenumeratę Zeszytów Literackich.

Więcej informacji


#dzieci #pomoc #nagroda