Konkursy

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Inicjatywa przeznaczona jest dla młodych naukowców, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnieciami w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. 


Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

  • teoretyczne aspekty informatyki;
  • zastosowania informatyki.

O nagrodę starać się mogą osoby, które: 

  • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki;
  • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu;
  • do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia;
  • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami
    w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi po 50 000 zł w każdej kategorii.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronach organizatora. 


#FundacjaKościuszkowska #Konkurs #MłodziNaukowcy #Informatyka

stopka strony