Konkursy

Nagroda Międzykulturowa 2020

Jesteś twórcą projektu, który wspiera dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy? Czeka 10 tys. euro nagrody!


Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty w kilku kategoriach: sztuka/kultura, młodzież, prawa człowieka, edukacja obywatelska i integracja. Do konkursu zgłaszać się mogą organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, spółki cywilne, a także osoby prywatne.

W tej edycji szczególne znaczenie będą miały projekty związane z pandemią COVID-19, służące radzeniu sobie z wprowadzonymi ograniczeniami i ich skutkami dla życia społecznego. Wysokość nagród w każdej z 4 kategorii wynosi od 5000 do 10000 euro.

Organizatorem konkursu jest Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych.

Zgłoszenie należy wysłać mailem na adres dialog@bmeia.gv.at do 15 czerwca 2020.

Więcej informacji


#dialog #międzykulturowy #pandemia #koronawirus #solidarnosc

Data utworzenia: