Konkursy

Nasz projekt eTwinning 2022

FRSE zaprasza nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy oraz innych pracowników oświatowych do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2022.


Celem konkursu jest promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 i/lub 2021/2022. 

Projekty zgłaszać można w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • 3-6 lat;
  • 7-10 lat;
  • 11-15 lat;
  • 16-19 lat;

oraz w kategoriach tematycznych: 

  • Edukacja włączająca i wyrównywanie szans edukacyjnych – projekty wspierające działania na rzecz zapobiegania wykluczeniom;
  • Edukacja medialna – projekty mające na celu rozwój kompetencji medialnych (m.in. sprawne posługiwanie się nowymi technologiami, umiejętność selekcji i twórczego wykorzystania informacji) oraz poruszające tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu, a także nowoczesnych technologii z poszanowaniem praw autorskich;
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ – projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+;
  • Ambasador eTwinning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji Ambasadora eTwinning;
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do konkursu musi mieć przyznaną Krajową Odznakę Jakości za jego realizację. 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronach FRSE


#eTwinning #Konkurs #Nauczyciele #Szkoły

stopka strony