Konkursy

Nauczyciel Jutr@

Konkurs dla nauczycieli, którzy rozwijają swoje kompetencje cyfrowe i potrafią z sukcesem wykorzystać w swojej pracy nowe technologie oraz e-zasoby edukacyjne.


Konkurs ma na celu docenienie nauczycielek i nauczycieli za pracę z dziećmi i młodzieżą w okresie pandemii. Jego współorganizatorem jest Fundacja Orange.

Zgłoszenie
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie lub wydrukować go i przesłać na adres organizatorów. Uczestników Konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału w Konkursie, mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Uczestnicy
Uczestnikiem może zostać każdy czynny zawodowo nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce oświatowej na obszarze Polski.

Nagrody
Nagrodą dla Nauczyciela Jutr@ jest inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski. Nagroda obejmuje wyjazd zwycięzcy wraz z jedną osobą towarzyszącą (zajmującą stanowisko dyrektora placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel, bądź inna osoba z grona pedagogicznego tej placówki).

Więcej informacji


#nauczyciel #edukacja #szkoła

stopka strony