Konkursy

"Odkrycia" - konkurs dla młodych naukowców

Do 15 grudnia młodzi naukowcy mogą zgłaszać się do polskiej edycji EUCYS - największego i najważniejszego konkursu uczniowskich prac badawczych w Europie. 


Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Biorą w nim udział adepci nauki i konstruktorzy z Unii Europejskiej oraz krajów afiliowanych. Składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych, odbywających się co roku wiosną, oraz finałów międzynarodowych, organizowanych jesienią, każdego roku w innym europejskim mieście. 

Zasady:

W Odkryciach – Polskiej Edycji EUCYS mogą brać udział uczniowie w wieku od 14 do 21 lat, którzy w roku zgłoszenia do konkursu nie ukończyli pierwszego roku studiów. Zgłoszona praca może mieć maksymalnie troje autorów i powinna zostać wcześniej wyróżniona w ogólnopolskim konkursie lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora. 

Aby wziąć udział w konkursie należy:
 

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  • przesłać maszynowy opis zgłaszanej pracy badawczej na adres organizatora,
  • dołączyć rekomendację (lub skan dyplomu/zaświadczenie z olimpiady).
     

Więcej informacji o inicjatywnie można znaleźć na stronie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2021.


#EUCYS #KonkursDlaMłodychNaukowców