Konkursy

Ogólnopolski konkurs graficzny

VII edycja konkursu graficznego na niebanalną i odważną interpretację słowa WOLNOŚĆ.


Ogólnopolski konkurs graficzny na niebanalną i odważną interpretację słowa WOLNOŚĆ. W tegorocznej edycji poruszony jest kontekst odwagi do bycia odmiennym, oryginalnym, do otwartego łamania stereotypów.

Organizatorzy czekają na prace odważne i świeże, wyrażające nieszablonowość i niejednorodność na rozmaitych płaszczyznach.

Aplikować mogą amatorzy i profesjonaliści, od 16 roku życia, zajmujących się  projektowaniem grafiki cyfrowej i warsztatowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej regulaminem, z dołączoną kartą zgłoszeniową wraz z podpisaną zgodą na wykorzystanie prac i publikację na licencji Creative Commons / Uznanie autorstwa 3.0. oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 prac. 

Przedmiotem konkursu są prace graficzne wykonane dowolną techniką. 

Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.

Strona internetowa konkursu.

Na autorów 3 najbardziej interesujących prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 1000 zł, 1500 zł i 2000 zł. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej – 11 listopada  2021 r. w galerii Centrum Kultury Agora.


#grafika #wolność #konkurs #granty