Konkursy

Pomysłobranie: patriotyzm i sztuka

Stwórz scenariusz zajęć, które zachęcą młodych Polaków do dyskusji o ojczyźnie.


Zgłoszenie
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie autorskich scenariuszy z inspirującymi pomysłami na działania edukacyjne, z dołączoną krótką notatką o autorze. Organizatorzy poszukują kreatywnych i nowatorskich propozycji budowania lokalnej lub środowiskowej wspólnoty na bazie nowoczesnego patriotyzmu. 

Uczestnicy
Do udziału w konkursie zaproszeni są edukatorzy, animatorzy, nauczyciele, liderzy grup, freelancerzy oraz osoby działające społecznie, zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej.

Nagrody
Najciekawsze i najbardziej innowacyjne scenariusze zostaną zaprezentowane w publikacji Barwy Wspólne vol. 2, stanowiącej kontynuację zbioru propozycji na zajęcia edukacyjne, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.  

Autorzy najwyżej ocenionych przez jury scenariuszy zostaną zaproszeni do udziału w weekendowym zlocie, połączonym z warsztatami, który odbędzie się w październiku 2021 r.  

Więcej informacji


#patriotyzm #sztuka #scenariusz #lekcja