Konkursy

Regionalne Punkty Informacyjne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza organizacje z doświadczeniem w realizacji projektów edukacyjnych do udziału w konkursie na Regionalne Punkty Informacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca.


Regionalne Punkty Informacyjne FRSE (RPI) to jednostki mające na celu docieranie z informacją o unijnych programach edukacyjnych, szczególnie do mniejszych miejscowości. Działalność RPI jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • przedstawicieli instytucji oświatowych,
  • nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  • przedstawicieli organów prowadzących,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • fundacji, bibliotek, domów kultury,
  • przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Do zadań RPI należy m.in. promowanie programów zarządzanych przez FRSE, upowszechnianie rezultatów projektów i dobrych praktyk oraz organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy.

RPI zostaną wybrane na podstawie poniższych kryteriów:

  • doświadczenie Uczestnika w organizacji i prowadzeniu spotkań edukacyjnych, szkoleń, seminariów, debat, itp.;
  • zakres oddziaływania Uczestnika, w tym współpraca z innymi podmiotami np. z lokalnymi organizacjami, decydentami, mediami;
  • potencjał organizacyjny Uczestnika, miejsce do prowadzenia działań RPI, potencjał kadrowy umożliwiający realizację założeń RPI, itp.

Więcej informacji.


#FRSE #RPI #Regionalne #Punkty #Informacyjne #Konkurs

stopka strony