Konkursy

Trener się chwali

Opisz swój największy sukces w pracy trenera: projekt szkoleniowy, z którego jesteś najbardziej dumna/dumny. Czeka konkurs EPALE!


Jak wziąć udział w konkursie?
1) Napisz artykuł na temat: „Mój największy sukces w pracy trenera” (min. 4000 znaków ze spacjami).
2) Opublikuj go na stronie konkursu w sekcji „Blog” z dopiskiem: „Artykuł bierze udział w konkursie Trener się chwali!”.
3) Prześlij skan podpisanego oświadczenia uczestnika konkursu dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na adres kmilczarek@frse.org.pl.
Twój artykuł powinien spełnić takie kryteria jak: wartość edukacyjna, unikalność tematu i refleksyjność, co zostanie ocenione przez jury.
Nagrodą jest udział w superwizji grupowej dla trenerów prowadzonej przez Rafała Żaka.

Konkurs organizowany jest przez EPALE, Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Więcej informacji


#trener #konkurs #epale