Konkursy

W stronę gwiazd

Jeszcze przez kilka dni uczniowie “zerówek” i szkół podstawowych mogą nadsyłać prace do konkursu plastycznego "W stronę gwiazd". Wygrać można m.in. szkolenie w habitacie kosmicznym!


W kategorii I, skierowanej do uczniów „zerówek” i klas 1-4 szkół podstawowych, zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej na temat przyszłości podróży kosmicznych i życia pozaziemskiego. W tej kategorii nagrodą główną jest profesjonalna lornetka astronomiczna.

W kategorii II, uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych, w formie pisemnej projektują misję kosmiczną – lot międzygwiezdny, przygotowania do zasiedlenia obcego globu lub poszukiwania życia we Wszechświecie. Tu do wygrania jest udział w tygodniowej symulacji misji kosmicznej, która odbędzie się w habitacie w gminie Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku. Jak wygląda habitat, można zobaczyć tutaj.

Prace konkursowe wysyłać można do 30 listopada 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 28 stycznia 2021.

W konkursie mogą brać również udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku – przewidziano dla nich specjalne nagrody oraz możliwość zamiany nagród, z których nie będą mogły skorzystać, na vouchery. Pracą plastyczną może być plakat wypukły.

Więcej informacji


#KonkursPlastyczny #WstronęGwiazd