Konkursy

Wyhoduj kryształ i weź udział w konkursie!

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza młodzież szkolną do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów. Dla twórców najwspanialszych okazów przewidziane są nagrody rzeczowe. 


Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie kryształów dowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Idealną postacią będzie monokryształ.

Kryształy będą oceniane według następujących kryteriów:
1) zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu (maks. 5 punktów);
2) stopień czystości (maks. 5 punktów);
3) jakość krawędzi (maks. 5 punktów);
4) ukształtowanie płaszczyzn (maks. 5 punktów);
5) masa (maks. 5 punktów).

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Twórcy najwspanialszych kryształów otrzymają smartfony, dyplomy oraz inne upominki.

Terminy
Rejestracja uczestników: od 1 marca do 29 kwietnia 2022 r.
Ostateczny termin przesyłania kryształów: 16 maja 2022 r.

Więcej informacji 


#Konkurs #Młodzież #Szkoły #Chemia