Konkursy

Zabytkomania 2021

Poszukiwani pasjonaci filmu i historii! Twoim zadaniem będzie nakręcenie filmu dokumentalnego o wybranym zabytku, związanym z... jedzeniem.
 


Zgłoszenie
Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu, odbywającej się pod hasłem „Przepis na dziedzictwo”, będą mieli za zadanie stworzyć film dokumentalny lub reportaż przedstawiający zabytek związany z żywnością. Pierwszą kategorią jest dziedzictwo materialne – obiekty zabytkowe służące celom związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i spożywaniem posiłków. Zabytki te to między innymi zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego, np. młyny, browary, piekarnie, jatki mięsne, jak również przedmioty codziennego użytku będące elementami zastawy stołowej itp. Drugim aspektem jest dziedzictwo niematerialne – tradycje kulinarne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare książki kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej bądź regionalnej.
 

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą należeć do jednej z kategorii:
1. Młodzież w wieku 13–18 lat.
2. Amatorzy powyżej 18 lat.
3. Profesjonaliści powyżej 18 lat.
 

Nagrody
Zwycięzcy w pierwszej kategorii wiekowej otrzymają sprzęt multimedialny, amatorzy powyżej 18 lat – od 2 tys. zł do 8 tys. zł, a profesjonaliści powyżej 18 lat – od 4 tys. zł do 12 tys. zł.
 

Więcej informacji
 


#film #zabytki #historia #kultura #dziedzictwo