Konkursy

Zaprojektuj Europę od nowa: Nowy Europejski Bauhaus

Głos młodych artystów liczy się w dyskusji o przyszłości Europy! Przekonaj się o tym, projektując plakat w konkursie organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.


Zgłoszenie
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który pokazuje, w jakim kierunku powinna zmierzać Europa, by poradzić sobie z aktualnymi problemami, które przed nią stoją. Do wyboru są trzy tematy:
- Kryzys klimatyczny a przyszłość planety,
- Europejskie wartości demokratyczne a prawa człowieka,
- Równość w świecie cyfrowym. 
Prace powinny być także zgodne z założeniami Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli nawiązywać do idei zrównoważonego rozwoju, uwzględniać aspekt włączenia społecznego oraz posiadać walor kreatywny i estetyczny inspirowany kulturą i sztuką. 

Uczestnicy
Studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni artystycznych. 

Nagrody
Dla laureata przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 8 tys. złotych. Ponadto, zwycięska praca oraz dwie wyróżnione będą pod koniec 2021 roku promowane w przestrzeni miejskiej w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście. 

Więcej informacji


#plakat #projektowanie #asp #artysta