Konkursy

Zostań EDUinspiratorem

Działasz, upowszechniasz, inspirujesz? Zgłoś się do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji!


EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Poszukiwane są osoby, których działania wyróżniają się wysoką jakością i które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na otaczającą rzeczywistość.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

  1. Edukacja szkolna;
  2. Szkolnictwo wyższe;
  3. Edukacja zawodowa;
  4. Edukacja dorosłych;
  5. Edukacja pozaformalna młodzieży;

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Więcej informacji


#eduinspiracje #eduinspirator #frse