Belgia

Wypowiedz się... w Brukseli!

22-01-2020

Jak Parlament Europejski może bardziej angażować się we współpracę z organizacjami młodzieżowymi? Co zrobić, by lepiej docierać do młodych ludzi? Te pytania staną się przedmiotem dyskusji pomiędzy brukselskimi urzędnikami a uczestnikami konferencji Youth Network Event. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz transport do Brukseli.

Ważne: potencjalni uczestnicy wydarzenia muszą być pracownikami lub wolontariuszami organizacji młodzieżowej.

Strony