Chorwacja

“Brain drain or brain gain?” – seminarum w Zagrzebiu

08-08-2018

Uczestnicy seminarium porozmawiają o mobilności i migracjach młodych Europejczyków w kontekście zjawisk związanych z tzw. "drenażem mózgów". Zastanowią się również jaką rolę odgrywa w tych procesach Europejska Karta Młodzieżowa. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewniają zwrot kosztów podróży. 

Więcej informacji

Strony