Dania

Na jednym wózku

12-08-2015

Projekt, zatytułowany Together in One Boat: Youth Work with Minorities and Refugees ma być okazją do wymiany doświadczeń i informacji na temat sytuacji mniejszości etnicznych i uchodźców w poszczególnych krajach.

Spotkania ma też służyć edukacji międzykulturowej i budowaniu solidarności pomiędzy ludźmi o odmiennym pochodzeniu. Oprócz warsztatów, sesji plenarnej i wycieczek w programie jest również wspólna budowa tratwy – zadanie to ma uświadomić uczestnikom, że wszyscy „płyniemy na jednej łodzi” - razem z migrantami.

Strony