Malta

„Sports Activities as a Tool for Empowering Social Inclusion”

09-07-2017

Szkolenie odbędzie się w październiku 22-29. Wydarzenie skierowane jest do:

  • osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych;
  • osób pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami;
  • mentorów/tutorów EVS;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

Zgłoszenia przez stronę SALTO

Strony