Słowacja

Na Słowacji o ekstremizmach i mowie nienawiści

29-05-2019

Podczas 4-dniowych warsztatów pracownicy młodzieżowi dowiedzą się czym są ekstremizmy, jak je rozpoznawać oraz zdobędą narzędzia, które pozwolą im zapobiegać mowie nienawiści i rozpowszechnianiu się postaw radykalnych wśród swoich podopiecznych. 

Dodatkowo będą mogli zapoznać się z możliwościami pracy z młodzieżą narażoną na radykalizację w ramach wymian międzynarodowych finansowanych ze środków Programu Erasmus+. Szkolenie bedzie również świetną okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązania kontaktów oraz znalezienia partnerów do współpracy.

Strony