Słowenia

O włączaniu na Słowenii

24-02-2017

Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.
Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Spotkanie skierowane jest do pracowników młodzieżowych, nauczycieli, koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży z doświadczeniem w realizacji projektów międzysektorowych, szczególnie o tematyce włączeniowej.

Strony