Słowenia

L’Arche

L’Arche to chrześcijańska wspólnota wspierająca osoby niepełnosprawne intelektualnie. Działa na całym świecie. Możesz się włączyć do działania i pracować jako asystent. Wolontariusze towarzyszą swoim podopiecznym w ich codziennym życiu - są dla nich jednocześnie opiekunami, terapeutami i najbliższymi przyjaciółmi.

Możesz zaangażować się na kilka miesięcy, rok, dwa lub dłużej. Aby się zgłosić skontaktuj się ze wspólnotą działającą w kraju, do którego chcesz jechać. Przyjmowane są osoby pełnoletnie. Nie musisz być osobą wyznania chrześcijańskiego.

Strony