Szwajcaria

Do wyboru, do koloru: EVS w Szwajcarii

26-09-2018

W zależności od projektu wolontariusze mogą pracować w centrum młodzieżowym, klubie muzycznym, bibliotece, organizacji pomocowej, z osobami niepełnosprawnymi lub z dziećmi i młodzieżą w wymiarze 32 godzin tygodniowo. Zamieszkają u rodzin goszczących, dzięki czemu będą mogli utwalić język (francuski/niemiecki/angielski) oraz poznać kulturę i życie codzienne Szwajcarów.

Każdy z projektów EVS trwa 12 miesięcy.

Organizatorzy zapewniają kieszonkowe w wysokości 300 CHF (275 euro) miesięcznie, zwrot kosztów podróży oraz ubezpiecznie.

Strony