O nas

Zostań ambasadorem Eurodesk Polska

Chcesz prowadzić lekcje i warsztaty dla młodzieży? Zostań ambasadorem Eurodesk Polska. Poznasz atrakcyjne metody dydaktyczne, otrzymasz dostęp do unikalnych zasobów i nowoczesnych narzędzi, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń z konsultantami i ambasadorami naszej sieci z całej Polski. 


Eurolekcje, warsztaty i gry to sztandarowa oferta informacyjno-edukacyjna Eurodesk Polska dla młodzieży. Prowadzą je konsultanci punktów informacyjnych działających przy instytucjach i organizacjach młodzieżowych. Od tego roku chcemy zwiększyć ich zasięg angażując do prowadzenia zajęć wszystkich, którzy - z pasją i bezinteresownie - chcą opowiadać młodzieży o korzyściach płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mobilność, fundusze, konkursy, projekty młodzieżowe, możliwości współpracy z rówieśnikami z innych krajów i zdobywania międzynarodowych doświadczeń - to tematy  naszych zajęć. Jeżeli, tak jak my, uważasz, że każdy młody człowiek stojący u progu swojej dorosłości powinien z tych możliwości zdawać sobie sprawę - zostań naszym ambasadorem.   

Ambasadorzy - edukatorzy

Szkolenia i scenariusze i materiały pomocnicze oferowane przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska sprawiają, że zajęcia mogą prowadzić osoby z mniejszym doświadczeniem i umiarkowaną znajomością problematyki europejskiej. Tym niemniej w pierwszej kolejności do współpracy zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu zajęć edukacyjnych - nauczycieli, pracowników młodzieżowych, trenerów, instruktorów, edukatorów. 

Eurolekcje  i warsztaty

W ofercie Eurodesk Polska znajduje się siedem lekcji. Trzy z nich - Eurowolontariat, Eurostudia, Europraca - dotyczą mobilności w Europie. Europrojekty inspirują do realizacji projektów młodzieżowych, Euroaktywacja pokazuje różne formy aktywności, Papiery do kariery uczą jak skutecznie prezentować swoje kwalifikacje, a warsztaty Młodzież ma głos zachęcają do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Większość scenariuszy ma dwie wersje: 45-minutową i 90-minutową. Każda lekcja ma też wersję zdalną, z użyciem cyfrowych platform do komunikacji i interaktywnych ćwiczeń. Opisy lekcji zajduję aie na stronie Eurolekcje

Celem lekcji i gier jest uświadomienie uczestnikom co dla młodego mieszkańca naszego kraju wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ale ich scenariusze są bezstronne i obiektywne. Do niczego uczestników nie namawiają, nie zachęcają, niczego nie wartościują. Lekcje nie służą dyskusjom czy pogadankom o Unii Europejskiej. To podane w przystępnej formie i atrakcyjnej oprawie „produkty informacyjne” - mają poszerzać horyzonty, skłaniać do przemyśleń i zachęcać do dalszego szukania informacji. Zajęcia mają charakter przekrojowy - poruszają wiele zagadnień, ale ich nie zgłębiają. Angażują młodzież interaktywną, warsztatową formą - stworzonymi na potrzeby lekcji materiałami dydaktycznymi, tekstami, quizami, grami, interaktywnymi narzędziami i materiałami promocyjnymi. W pierwszej kolejności lekcje i gry przeznaczone są dla uczniów starszych klas szkół średnich, ale z powodzeniem mogą być też prowadzone dla młodzieży w wieku studenckim.

Co oferujemy

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma głównie charakter merytoryczny, szkoleniowy i promocyjny. Ambasadorom prowadzącym lekcje oferujemy:

 1. Nieodpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku.
 2. Scenariusze lekcji i gier oraz materiały dydaktyczne - teksty, quizy, interaktywne narzędzia.
 3. Materiały promocyjne.
 4. Dostęp do narzędzi umożliwiających kontakt z Krajowym Biurem Eurodesk Polska i innymi osobami prowadzącymi lekcje.
 5. Szanse na udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 6. Możliwość uczestnictwa w projektach sieciowych, których głównym elementem jest prowadzenie eurodeskowych lekcji.
 7. Wsparcie informacyjno-promocyjne - informacja o prowadzeniu lekcji przez ambasadora wraz z ich danymi osobowymi i kontaktowymi zostanie podana do publicznej wiadomości, np. na stronie internetowej. Ponadto Krajowe Biuro informuje o eurolekcjach na stronie internetowej, ulotkach, w publikacjach, newsletterach i mediach społecznościowych.
 8. Dostęp do elektronicznego formularza umożliwiającego przesyłanie statystyk i informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji.
Czego oczekujemy

Najważniejszym obowiązkiem ambasadorów prowadzących lekcje jest gromadzenie i przekazywanie do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów. A oto wszystkie nasze oczekiwania: 

 1. Udziału w nieodpłatnym szkoleniu z prowadzenia lekcji i warsztatów.
 2. Poprowadzenia średnio co najmniej 3 zajęć w miesiącu.
 3. Staranności w prowadzeniu lekcji.
 4. Samodzielnego zwiększania wiedzy na temat zagadnień poruszanych w czasie zajęć.
 5. Prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych lekcji, uwzględniających statystyki (liczba lekcji i uczniów, tematyka), refleksje prowadzącego, uwagi i komentarze uczestników, podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych, etc.
 6. Systematycznego przekazywania informacji, o których mowa w punkcie 5. do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska za pośrednictwem opracowanego przez Biuro internetowego formularza.

Wyboru ambasadorów dokonuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska na podstawie poniższej ankiety aplikacyjnej.  Z wybranymi osobami podpisywane jest pisemne porozumienie. Faktycznym początkiem współpracy jest jednak szkolenie z prowadzenia lekcji.  Najbliższe odbędzie się w dniach 26-28 października 2021 r.   


#ambasador #eurodeskpolska #ankieta