O nas

Zostań ambasadorem Eurodesk Polska

Chcesz prowadzić lekcje i warsztaty dla młodzieży? Zostań ambasadorem Eurodesk Polska. Poznasz atrakcyjne metody dydaktyczne, otrzymasz dostęp do unikalnych zasobów i nowoczesnych narzędzi, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń z konsultantami i ambasadorami naszej sieci z całej Polski. 


Eurolekcje, warsztaty i gry to sztandarowa oferta informacyjno-edukacyjna Eurodesku w Polsce. Prowadzą je konsultanci punktów informacyjnych działających przy instytucjach i organizacjach młodzieżowych oraz Ambasadorzy Eurodesk Polska, osoby indywidualne, które - z pasją i bezinteresownie - chcą informować młodzież o praktycznych korzyściach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mobilność, fundusze, konkursy, projekty młodzieżowe, możliwości współpracy z rówieśnikami z innych krajów i zdobywania międzynarodowych doświadczeń - to tematy  naszych zajęć. Jeżeli, tak jak my, uważasz, że każdy młody człowiek stojący u progu swojej dorosłości powinien te możliwości znać - zostań naszym ambasadorem.   

Ambasadorzy - edukatorzy

Szkolenia i scenariusze i materiały pomocnicze oferowane przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska sprawiają, że zajęcia mogą prowadzić osoby z mniejszym doświadczeniem i umiarkowaną znajomością problematyki europejskiej. Tym niemniej w pierwszej kolejności do współpracy zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu zajęć edukacyjnych - nauczycieli, pracowników młodzieżowych, trenerów, instruktorów, edukatorów. 

Eurolekcje  i warsztaty

W ofercie Eurodesk Polska znajduje się siedem lekcji. Trzy z nich - Eurowolontariat, Eurostudia, Europraca - dotyczą mobilności w Europie. Europrojekty inspirują do realizacji projektów młodzieżowych, Euroaktywacja pokazuje różne formy aktywności, Papiery do kariery uczą jak skutecznie prezentować swoje kwalifikacje, a warsztaty Młodzież ma głos zachęcają do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Większość scenariuszy ma dwie wersje: 45-minutową i 90-minutową. Każda lekcja ma też wersję zdalną, z użyciem cyfrowych platform do komunikacji i interaktywnych ćwiczeń. Opisy lekcji znajdują się na stronie Eurolekcje

Celem lekcji i gier jest uświadomienie uczestnikom co dla młodego mieszkańca naszego kraju wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ale ich scenariusze są bezstronne i obiektywne. Do niczego uczestników nie namawiają, nie zachęcają, niczego nie wartościują. Lekcje nie służą dyskusjom czy pogadankom o Unii Europejskiej. To podane w przystępnej formie i atrakcyjnej oprawie „produkty informacyjne” - mają poszerzać horyzonty, skłaniać do przemyśleń i zachęcać do dalszego szukania informacji. Zajęcia mają charakter przekrojowy - poruszają wiele zagadnień, ale ich nie zgłębiają. Angażują młodzież interaktywną, warsztatową formą - stworzonymi na potrzeby lekcji materiałami dydaktycznymi, tekstami, quizami, grami, interaktywnymi narzędziami i materiałami promocyjnymi. W pierwszej kolejności lekcje i gry przeznaczone są dla uczniów starszych klas szkół średnich, ale z powodzeniem mogą być też prowadzone dla młodzieży w wieku studenckim.

Co oferujemy

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma głównie charakter merytoryczny, szkoleniowy i promocyjny. Ambasadorom prowadzącym lekcje oferujemy:

 1. Nieodpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku.
 2. Scenariusze lekcji i gier oraz materiały dydaktyczne - teksty, quizy, interaktywne narzędzia.
 3. Materiały promocyjne.
 4. Dostęp do narzędzi umożliwiających kontakt z Krajowym Biurem Eurodesk Polska i innymi osobami prowadzącymi lekcje.
 5. Szanse na udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 6. Możliwość uczestnictwa w projektach sieciowych, których głównym elementem jest prowadzenie eurodeskowych lekcji.
 7. Wsparcie informacyjno-promocyjne - informacja o prowadzeniu lekcji przez ambasadora wraz z ich danymi osobowymi i kontaktowymi zostanie podana do publicznej wiadomości, np. na stronie internetowej. Ponadto Krajowe Biuro informuje o eurolekcjach na stronie internetowej, ulotkach, w publikacjach, newsletterach i mediach społecznościowych.
 8. Dostęp do elektronicznego formularza umożliwiającego przesyłanie statystyk i informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji.
Czego oczekujemy

Najważniejszym obowiązkiem ambasadorów prowadzących lekcje jest gromadzenie i przekazywanie do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów. A oto wszystkie nasze oczekiwania: 

 1. Udziału w nieodpłatnym szkoleniu z prowadzenia lekcji i warsztatów.
 2. Poprowadzenia średnio co najmniej 3 zajęć w miesiącu.
 3. Staranności w prowadzeniu lekcji.
 4. Samodzielnego zwiększania wiedzy na temat zagadnień poruszanych w czasie zajęć.
 5. Prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych lekcji, uwzględniających statystyki (liczba lekcji i uczniów, tematyka), refleksje prowadzącego, uwagi i komentarze uczestników, podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych, etc.
 6. Systematycznego przekazywania informacji, o których mowa w punkcie 5. do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska za pośrednictwem opracowanego przez Biuro internetowego formularza.

Wyboru ambasadorów dokonuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska na podstawie poniższej ankiety aplikacyjnej. Ankiety można składać przez cały czas, ale rozpatrywane są na kilka tygodni przed szkoleniami z prowadzenia Eurolekcji, które odbywają się raz w roku, zazwyczaj jesienią. Informacja zwrotna do wszystkich ambasadorów, którzy przesłali swoje aplikacje przekazywana jest na ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Kolejne szkolenie z prowadzenia lekcji i warsztatów Eurodesk Polska odbędzie się w październiku 2023 r.   


#ambasador #eurodeskpolska #ankieta #eurolekcje

stopka strony