Organizacje

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA"

Wrocław, Polska

Henryka Probusa 9/4, 50-242

tel.: 71 321 08 71
email: biuro@tratwa.org
www: http://tratwa.org

TRATWA wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, promuje wolontariat, szacunek międzykulturowy i międzypokoleniowy, a także propaguje inicjatywy innych NGO pomagające ludziom, którzy stali się ofiarami klęsk żywiołowych. Organizacja utworzyła Centrum Projekty Międzykulturowego DEPOT, a także  bierze udział w projektach międzynarodowych skierowanych do młodzieży.