Organizacje

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Warszawa, Polska

ul. Jasna 14/16a, 00-041

tel.: +48 22 295 00 30
email: cprdip@cprdip.pl
www: http://www.cprdip.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy. Celem jego działalności jest:
- inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, w szczególności poprzez badania naukowe, prowadzenie działalności wydawniczej, upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów;
- prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
- organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
- dofinansowywanie przedsięwziąciami podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów;
- organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
- współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich.


stopka strony