Organizacje

Centrum Społecznego Rozwoju

Mikołów, Polska

ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190

tel.: +48 32 444 64 53
email: biuro@csr.biz.pl
www: http://www.csr.biz.pl/

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa lokalnego, odpowiedzialnego biznesu, wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne, gospodarcze. Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju realizuje projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne.

The Citizens' Development Centre
The Centre promotes the social and economic development of the region, the active participation of young people, local partnerships and responsible business practices. It supports citizens' cultural and economic initiatives.

stopka strony