Organizacje

Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

Warszawa, Polska

ul. Kredytowa 6/22, 00-062

tel.: 22 652 22 66
email: mazowia@mazowia.org.pl
www: http://mazowia.org.pl/

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej i socjalnej na terenie województwa mazowieckiego.