Organizacje

Fundacja Aktywność

Jasło, Polska

ul. Lipnica Dolna 8, 38-211

tel.: 578651963
email: aktywnosc.fundacja@gmail.com
www: https://aktywnoscfundacja.wordpress.com/

Fundacja Aktywność powstała w październiku 2014 roku z inicjatywy osób chcących działać na rzecz rozwoju młodzieżowego społeczeństwa obywatelskiego w województwie podkarpackim. Do celów statutowych fundacji można zaliczyć między innymi: propagowanie postawy aktywności, w szczególności wśród młodzieży, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych sferach życia społecznego, współdziałanie w zakresie rozwoju młodzieżowego społeczeństwa obywatelskiego, edukacje w zakresie ochrony środowiska, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju, budowanie kultury debaty publicznej pomiędzy obywatelskimi środowiskami młodzieżowymi.

stopka strony