Organizacje

Fundacja ARTE EGO

Łódź, Polska

Abramowskiego 1 15, 90-355


email: fundacjaarteego@gmail.com
www: https://fundacjaarteego.wixsite.com

Fundacja integruje osoby z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych. Inicjuje i wspiera aktywności społeczne i artystyczne dzieci i młodzieży. Przeciwdziała anoreksji, bulimii i uzależnieniom. Propaguje kulturę kobiecą i rozwój osobisty. Promuje wolontariat polski i międzynarodowy.