Organizacje

Fundacja AUTOKREACJA

Warszawa, Polska

Mokotowska 1, 00-640

tel.: 502 096 593
email: autokreacja@autokreacja.org
www: http://autokreacja.org

Celami fundacji są: tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz postęp cywilizacyjny. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację wymian międzynarodowych i wizyt studyjnych, staży zagranicznych, konferencji i warsztatów, a także wspieranie współpracy z biznesem między NGO, administracją publiczną i firmami prywatnymi.  Wśród autorskich projektów organizacji są:

Praca w klapkach,

CSR youth,

-Sociopolis.