Organizacje

Fundacja "Białoruski Dom"

Warszawa, Polska

Wiejska 13/3, 00-480

tel.: 533 250 306, 605 140 861
email: dombelaruski@gmail.com
www: https://belaruskidom.eu

Fundacja „Białoruski Dom” została powołana w 2012r.  jako placówka służąca wsparciu obywateli Białorusi oraz centrum informacyjne w Polsce łączące środowiska białoruskich organizacji demokratycznych w Warszawie. Fundacja zajmuje się organizacją wizyt studyjnych, seminariów i treningów dla przedsiębiorców i studentów z Białorusi, promocją kultury białoruskiej oraz walką o prawa człowieka.

Organizacja brała udział w wielu projektach międzynarodowych dotyczących wymian młodzieżowych, konferencji i wizyt studyjnych.