Organizacje

Fundacja CREATOR

Rzeszów, Lao People's Democratic Republic

Eugeniusza Kwiatkowskiego 103a, 35-311

tel.: 792 439 163
email: creator.pl@wp.pl

Fundacja zajmuje się kreowaniem, wspieraniem, promowaniem krajowej i międzynarodowej współpracy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, która ma służyć wszechstronnemu rozwojowi i podniesieniu jakości życia  dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Fundacja jest członkiem programu Erasmus+ i w ramach jego działalności, realizuje różne projekty międzynarodowe.

Organizacja prowadzi szkolenia dla kadr nauczycielskich, warsztaty medialne, szkolenia językowe i podstawowe zajęcia informatyczne dla dorosłych.