Organizacje

Fundacja Generator Inspiracji

Błażowa, Polska

Futoma 168, 36-030

tel.: 502901620
email: biuro@fgi.org.pl
www: http://www.fgi.org.pl/

Głównym kierunkiem działań Fundacji jest rozwój dzieci i młodzieży oraz promocja kultury wolontariatu, dzięki któremu organizacja może realizować projekty służące rozwojowi osobistemu dzieci, młodzieży oraz nabywaniu przez nie nowych umiejętności. 

Fundacja organizuje akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego, prowadzi szkolenia dla osób pracujących z dziećmi oraz  organizuje projekty, których celem jest uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom wybranych zagadnień bezpieczeństwa.